Hundvåg Håndball – Styremedlemmer

Oversikt over styremedlemmer og verv i Hundvåg Håndball

 

Pga omlegging av domene og e-post adresser – oppforderer vi dere å benytte denne adresse inntil videre: hundvaaghk@gmail.no – så blir e-posten sendt til rette vedkommende.

Leder:
Hågen G. Soland
Imperators vei 11
Tlf: 51 55 22 97
E-post:

Sekretær:
Hildur Østbø
Hundvåg ring 96
Tlf: 51 86 22 86
Mobil: 97 71 82 95

Økomomiansvarlig:
Nina Pettersen.

Tlf 51 86 12 29 
Mobil 91 57 78 33

E-post:

Bredde leder: (6-8år)
Tone-Marie Bogen
Børeholen 20 A
Tlf: 51 52 27 19
E-post:

Bredde leder: (9-12 år)
Pål Corneliussen
Djubingen 4
Tlf: 51 54 71 68
Mobil: 92 62 82 34
E-post:

Bredde leder: (13-18 år)
Synnøve Husebø Aabø
Midtre Vågen 18
Tlf: 51 89 19 61
E-post:

Sportslig leder
Arve Idsø
Djubingen 17
Tlf. 51 86 08 24
Mobil: 41 21 95 91
E-post:

Materialforvalter: (Senior)
E-post:

Hundvåg Håndball – Andre medlemmer

Senioransvarlig:
Carol Førlie
Austbøjordet 40
Tlf.51860396/ 95929985
E-post:

Dommerkontakt:
Eivind Helle
Musling 26 A
Tlf: 51 86 00 90
Mobil: 45 88 37 04
E-post:

Turnering:
Kurt Pettersen
Restaurationsv 7
Tlf: 51 86 12 39
E-post:

Kurs-ansvarlig:
Kurt Pettersen
Restaurationsv 7
Tlf: 51 86 12 39
E-post:

Planlegging sekretæriat og budugnader:
Carol Førli
Austbøjordet 40
Tlf: 51 86 03 96
Mobil: 95 92 99 85
E-post:

Innkjøper Bu:
E-post:

Lotteri :
Hildegard Høvik
E-post:

Internettansvarlig:
E-post: webansvarlig@hundvag-handball.no

Hundvåg Idrettslag medlemmer

Bingokomitee:
Mette Østbø
Gåsemyrv
Tlf: 51 86 13 18

Hildegard Høvik
Nedre vågen 20
Tlf: 51 54 93 06
E-post: hildegard.hoevik@lyse.net

Bente Claussen
Særimnersv 1
Mobil: 90 72 12 84
E-post:

Anne Helene Bjørnøy ”Søster”
Bjørnøyhavna 7
4085 Hundvåg
Tlf: 51 86 03 09

Torill Eriksen

Leie Klubbhus:

Torsdag er håndballens dag.

Kontakt Daglig leder:

Bente Claussen

Komiteemedlemmer Region SørVest:
Terje Gabrielsen
Jane Brit Helgeland

Regnskapsansvarlig:
Nina Pettersen

Hundvåg Håndball – Historikk

Hundvåg Idrettslag ble stiftet 17. oktober 1971.
Formålet var ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett og friluftsliv i sunne former.
Håndballavdelingen ble opptatt av Norges Håndballforbund 15. juni 1972. Avdelingens første formann var Oddmund Torjussen.Håndballavdelingen har utviklet seg fra 91 medlemmer i sesongen 1972/73 med ett småpikelag, ett pikelag og ett dame jr. lag, til ca 400 medlemmer og ca 20 lag i 1997. I dag har HIL en av de største håndballavdelinger innen RHK.
I starten foregikk treningen inne på Hundvåg skole og Ulsnes fort og utendørs ved Hundvåg skole.
Etterhvert ble det også trening i Hetlandshallen, Tastahallen og Stavanger Idrettshall.

Den første tiden kom inntektene i hovedsak ved salg av hjertefemmer og salg av medlemskort til Øyane Vel.
Den første turneringen ble arrangert i mai-75 i skolegården på Hundvåg. Det deltok 7 lag i småpiker og piker.
I sesongen 75/76 deltok HIL med et «babypikelag». Dette var den spede begynnelse til minihåndballen, som har utviklet seg sterkt etterhvert som befolkningen har økt.

J-15 år deltok i 1976 på den første kjente turneringen utenfor Stavanger. Turen gikk til Åkra. Samme år reiste damelaget på langtur og deltok i «Kodal-cup» i Sandefjord. I 1978 rykket damelaget opp i 4 divisjon og disse ble belønnet med tur til Danmark og deltakelse i «Nevlinge-turneringen» i Aalborg.
Småpikelaget ble de første kretsmester for HIL utendørs i 1974. HIL har opp gjennom årene hatt mange gode kretslagsspillere.

I 1984 sto klubbhuset ferdig og i 1988 ble Hundvåghallen åpnet. Etter at Hundvåghallen åpnet eksploderte rekrutteringen. Dette medførte at avdelingen fikk et stort arbeid med å skaffe trenere til lagene. HIL hadde så mange lag at det måtte trenes både i Stavanger Idrettshall og Tastahallen.

I 1995 rykket HIL’s damer opp i 3 divisjon. Herrehåndballen har i alle år hatt lav rekruttering, men likevel har laget klart å hevde seg godt i kretsens høyeste divisjon i mange år.

1991 gikk håndball- og fotballavd. sammen om å arrangere bingo. I dag er dette en av de beste inntektskilder for avdelingen. I tillegg har en busalget i Hundvåghallen, som også gir en kjærkommen inntekt.
HIL har vært representert i kretsstyret/RHK ved Aino Gustavsen, Reidun Torjussen og Tor-Jan Stokkedal