Treningstider

Treningstider 2010/2011

Treningstider for Hundvåg Håndball lag.
 

Hall A

Kl

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

16:00

J-14

J-11

J 12

J 13

Ledig

16:30

J-14

J-11

J 12

J 13

Ledig

17:00

J-14

Vollyball

J 12

Sif

J 12 og 13

17:30

J-13

Vollyball

J 11

Sif

J 12 og 13

18:00

J-13

Vollyball

J 11

Sif

J 12 og 13

18:30

J 13

Vollyball

J 11

Sif

J 12 og 13

19:00

G 14

Damer A

J 14

Damer A

Åpen Hall

19:30

G14

Damer A

J 14

Damer A

20:00

Hinna

Damer A

Hinna

Damer A

20:30

Hinna

Damer A

Hinna

J 15

21:00

Hinna

Vaulen

Hinna

J 15

21:30

Hinna

Vaulen

Hinna

J 15

22:00

Hall B

Kl

16:00

Bandy

J 12

Bandy

Øyane

Ledig

16:30

Bandy

J 12

Bandy

Øyane

Ledig

17:00

Bandy

J 10

Bandy

Bandy

Felles

17:30

Bandy

J 10

Bandy

Bandy

Basis trening

18:00

G 10

J 10

J 10

Bandy

Keeper

18:30

G 10

G 14

J 10

Bandy

trening

19:00

J 15

G 14

J 15

J og G 9

Åpen Hall

19:30

J 15

G 14

J 15

J og G 9

20:00

J 15

Bandy

J 15

G 12

20:30

J 16

Bandy

Damer C

G 12

21:00

J 16

Bandy

og

J 16

21:30

J 16

Bandy

Herrer

J 16

22:00

Lagledere

Oversikt over trenere/oppmenn/foreldrekontakter sesongen 2008/09.

Mini håndball

9-18 års klassen

Senior

 

 Mini håndball

  

LAG

VERV

NAVN

TELEFON

E-POST

Mini 2000

 

Trener

Silgjerd Granhøy-Lieng

90991947

silgjerd.granhoey-lieng@akersolutions.com

 

Mini 2000

Hj.trener

Anne Husebø

92850129

paal.huseboe@lyse.net

 

Mini 2000

Lagleder

Svein Vikse

90674930

 

 

svein.vikse@akerkvaerner.com

 

Mini 2000

Trener

Tone Marie J. Bogen

98460917

tone-marie.bogen@lyse.net

 

Mini 2000

Lagleder

Craig Blackley

51861680

Craig.blackley@skagen44.no

 

Mini 2000

Trener

 

Bjørn Inge Håland

41270555

bjorn-inge.haaland@gk.no

 

Mini 2001

Trener

Pål Berg

 

40281130

p.berg@lyse.net

 

Mini 2001

Lagleder

Monica Nesse

95851564

oleiv-f@online.no

 

Mini 2001

Trener

Anne Kristin Karlsen

93012541

ankie.karlsen@hotmail.com

 

Mini 2001

Lagleder

Marit Bruvik

 

41859161

maritbruvik@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Mini 2002

torsdag

Trener

Brit Jane Lerang

92447454

brit.jane.lerang@aftenbladet.no

 

Mini 2002

torsdag

lagleder

Synnøve Sjøberg

92446908

 synnove.sj@gmail.com

Mini 2002

torsdag

Trener

Christian Tønnevold

 

 

Mini 2002

tirsdag

lagleder

Phillipa Sandø

41226754

phillippa@c2i.net

 

Mini 2002

tirsdag

Trener

Berit Vastvedt

95119157

berit.vastvedt@politiet.no

 

Mini 2002

tirsdag

Trener

Lasse Sandø

95706974

lasse.sando@c2i.net

 

Mini 2002

tirsdag

Trener

Randi Merethe Coull

 

RCOU@STATOILHYDRO.COM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tilbake til toppen

 9 – 18 års klassen

 

 

LAG

VERV

NAVN

TELEFON

E -POST

J9-1 og

J9-2

1999

Trener

Elin Lea

5145293910 58 8751595397

Elin@Lyse.Net

Elin.Lea@Akersolutions.Com

haug

J9-1 og

 J9-2

1999

Trener

Pål Corneliussen

 

 

92628234

Pal.Corneliussen@Halliburton.Com 

 

J9-1 og

J9-2

1999

Foreldre

kontakt

Carina Paulsene

 

 

41533860

Carina.Paulsen@Helse-Vest.No

 @lyse

J9-1 og

J9-2

1999

Lagleder

Line Talge

 

 

e

193017479

LineT@StatoilHydro.Com

e.

J 9– 3

1999

Trener

Siw Scotland

 

41555109

 

 

SiwScotland@Hotmail.Com

 

J 9 -3

1999

Trener

Anita Endresen

 

 

 

 

 

Ag.Endresen@Lyse.Net

 

J 9 -3

1999

Lagleder

Marie Hidle

 

 

91578841

 

 

TomHi@Online.No

 

J 9 –3

1999

Foreldre

kontakt

Margareth Røynstrand

 

 

 

 

Tom.Ravndal@Lyse.Net

 

J 9 -4 og 5

 

1999

Trener

Siv Hatteland

90844047 / 5195538

Siv.Hatteland@Kvernelandbil.No

 

J 9 -4 og 5

Trener

Kine Lunde

98466894

 

 

 

Kine.Lunde@Lyse.Net

 

J 9 -4 og 5

Lagleder

Lydia L. Radlow

 

 

97543769

Lilapidus@Gmail.Com

 

J 10 1,2,3

 

1998

Trener

Hege Norås Medhus

 

 

 

 

 

91567270

 

 

 

Hege.Medhus@Hanneslekestue.No

 

.

J 10

1,2,3

 

1998

Trener

Arild Reime

51 55 66 64

AriReim@Online.No

 

J 10

1 og 2

1998

Lagleder

 

 

 

Lene Sjøstrøm

 

41280997

 

 

Lesjo@Lyse.Net

 

 

J 10 -3

Trener

 

 

 

 

Cathrine Gjerde

51862781

Ina.Gjerde@Lyse.Net

 

J 10 -3

 

1998

Lagleder

Margareth Bredvei

 93484137/

51895950

Margareth.Bredvei@Stavanger.Kommune.No

 

J 10 -3

 

1998

 

Foreldre

kontakt

Grethe Alnes

51860227/ 98 22 52 52

Grethe.Alnes@Lyse.Net

J 11

1 og 2

1997

Trener

Rein Arne Kaltveit

 

98246183

 

 

 

Reini@Start.No

J11

1 og 2

1997

 

Trener

 

Ole Jacob Haug

51862785

90080418

Ojh@Lyse.Net

J 11 1og 2

1997

Lagleder

Gro Lisbet Hefte

Gry Naaden

 Gro Bjørnø

 

41692300/51862385

51547990/48157506

51556418/91841412

Gro.Lisbeth.Hefte@Lyse.Net

gry.naaden@aftenbladet.no

 karsteh@online.no

J12-1

1996

Trener

Hågen Soland

 

 

92638910

 Haagen.Soland@Capgemini.Com

 

J12 -1

 

1996

Trener

Maren Idsø

 

 

 

41697638

Marenidsoe@Hotmail.Com

 

J

12 -1

1996

 

Lagleder

Gro Wilhelmsen Hustvedt

917 45 828

 

Gro.Wilh@Online.No

J

12 -1

1996

 

Foreldre

Kontakt

 

 

 

Kolbjørn Seth

91 56 44 81

Kolbjorn.Seth@Lyse.Net

J

12 – 2

1996

 

Trener

Therese Runestad

47898182

Terese.Runestad@Hotmail.Com

 

J 12 -2

1996

 

Trener

 

9 Henriette Fjermestad

 

9492416134

henriette7392@hotmail.com

 

J 12- 2

1996

Lagleder/foreldrekontakt

Turid Sjo Øksnevad

 

9

984824480

 

 

toxnevad@lyse.net

 

J 12- 2

1996

Lagleder

FBård Linderud

 

546449005

/ 51860008 58

bard.linderud@seadrill.com

 

J 12 -2

Foreldre

kontakt

Tone Margrethe

Helgeland

 

45282515

 

tonemargrethe.helgeland@fabricom.no

 

 

J 13 1og 2

1995

Lagleder

 

 

 

 

 

 

Bodil Korth

40639608

 

 

78

bodil.korth@lyse.net

 

J 13 1 og 2

1995

Trener

 

 

Bente Braadland

 

 

 

51860050/41479394

 

 

 

J 13 1og 2

1995

Trener

Rune Madsen

98246184

 

 

 

 

rune.madsen@lyse.net

 

 

J 13 1 og 2

Lagleder

Bjørn Sjøstrøm

92254726

 

 

 

bjorn.sjostrom@lyse.net

 

J 13 1 og 2

1995

Trener

Mona Knutsen

41122217

 

 

 

mo.knutsen@stud.uis.no

 

J 14

 

1994

Trener

Nathalie Idsø

 

natalieidso@hotmail.com

 

J.14

1994

 

 

Trener

Kurt Pettersen

 

kurt.pettersen@lyse.net

 

J 14

 

1994

 

Trener

Hågen Soland

92638910

haagen.soland@capgemini.com

 

J 14

 

1994

Lagleder

Hilde Jakobsen

915 53107

hilde.jakobsen@lyse.net

 

J 14

 

1994

Foreldre

kontakt

Liv Kristin Warholm

Gerd Lofthus

 

pwarholm@c2i.net

 glofthus@lyse.net

J 15

 

1993

Trener

Bente Claussen

 

90721284

bente.claussen@conrad-langaard.no

 

J 15

 

1993

Lagleder

Eirin Syversen

97754912

ei-syver@online.no

J 15

 

1993

Foreldre

kontakt

Hildegard Høvik

975 18 717

hildegard.hoevik@lyse.net

J 18

1990

(1991)

 

Lagleder

 

 

 

 

 

Kristine Øie

928 37 651                 

 

kristine.oie@lyse.net

J 18

1990

(1991)

 

 

 

Trener

 

 

 

Jarle Jonassen

47888990

jarle.jonassen@lyse.net

 

J 18

1990

(1991)

Trener

 

 

 

 

Arve Idsø

41219591

arve.idso@lyse.net

 

G 10

1998

Trener

Lagleder

Arild Reime

Wenche Ryan

 

93448810

 40873709

arireim@online.no

wencheryan@yahoo.no

 

G 12

Foreldre

kontakt

Aud-May

Stenhaug

 

 

90 65 67 52

aud-may.stenhaug@rosenbergverft.com

 

G 12

Trener

Bjørn Inge Håland

 

 

 

 

 

41270555

 

 

bjorn-inge.haaland@gk.no

 

G 12

Trener

Wenche Sæbø

 

92849385

 

 

wenche.saebo@lyse.net

 

G 12

Lagleder

Tone Marie Bogen

 

 

98460917

Tone-marie.bogen@lyse.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tilbake til toppen

 Senior

 

LAG

VERV

NAVN

TELEFON

E -POST

Damer A

Trener

Erik Hapnes

 

erik.hapnes@gmail.com

 

Damer A

Lagleder

Hanne Ottesen

 

hanne.ottesen@aibel.com

 

Damer

B

Trener

Bente Claussen

90 7212 84

bente.claussen@conrad-langaard.no

 

Damer B

Trener

Arve Idsø

41 21 95 91

arve.Idso@lyse.net

 

Damer B

Lagleder

Jorunn Nøstvold

 

jorunnnostevold@anticimex.no

 

Damer C

Trener

Torill Naglestad

 

T.naglestad@hotel-ullensvangen.com

 

Damer C

lagleder

Ann Charlotte Jensen

90611347

anncharlottejensen@hotmail.com

 

Herrer

Trener

Rein Arne Kaltveit

 

reini@start.no

 

Herrer

Lagleder

Carol Førlie

 

carolf@Broadpark.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tilbake til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hundvåg Håndball – Styremedlemmer

Oversikt over styremedlemmer og verv i Hundvåg Håndball

 

Pga omlegging av domene og e-post adresser – oppforderer vi dere å benytte denne adresse inntil videre: hundvaaghk@gmail.no – så blir e-posten sendt til rette vedkommende.

Leder:
Hågen G. Soland
Imperators vei 11
Tlf: 51 55 22 97
E-post:

Sekretær:
Hildur Østbø
Hundvåg ring 96
Tlf: 51 86 22 86
Mobil: 97 71 82 95

Økomomiansvarlig:
Nina Pettersen.

Tlf 51 86 12 29 
Mobil 91 57 78 33

E-post:

Bredde leder: (6-8år)
Tone-Marie Bogen
Børeholen 20 A
Tlf: 51 52 27 19
E-post:

Bredde leder: (9-12 år)
Pål Corneliussen
Djubingen 4
Tlf: 51 54 71 68
Mobil: 92 62 82 34
E-post:

Bredde leder: (13-18 år)
Synnøve Husebø Aabø
Midtre Vågen 18
Tlf: 51 89 19 61
E-post:

Sportslig leder
Arve Idsø
Djubingen 17
Tlf. 51 86 08 24
Mobil: 41 21 95 91
E-post:

Materialforvalter: (Senior)
E-post:

Hundvåg Håndball – Andre medlemmer

Senioransvarlig:
Carol Førlie
Austbøjordet 40
Tlf.51860396/ 95929985
E-post:

Dommerkontakt:
Eivind Helle
Musling 26 A
Tlf: 51 86 00 90
Mobil: 45 88 37 04
E-post:

Turnering:
Kurt Pettersen
Restaurationsv 7
Tlf: 51 86 12 39
E-post:

Kurs-ansvarlig:
Kurt Pettersen
Restaurationsv 7
Tlf: 51 86 12 39
E-post:

Planlegging sekretæriat og budugnader:
Carol Førli
Austbøjordet 40
Tlf: 51 86 03 96
Mobil: 95 92 99 85
E-post:

Innkjøper Bu:
E-post:

Lotteri :
Hildegard Høvik
E-post:

Internettansvarlig:
E-post: webansvarlig@hundvag-handball.no

Hundvåg Idrettslag medlemmer

Bingokomitee:
Mette Østbø
Gåsemyrv
Tlf: 51 86 13 18

Hildegard Høvik
Nedre vågen 20
Tlf: 51 54 93 06
E-post: hildegard.hoevik@lyse.net

Bente Claussen
Særimnersv 1
Mobil: 90 72 12 84
E-post:

Anne Helene Bjørnøy ”Søster”
Bjørnøyhavna 7
4085 Hundvåg
Tlf: 51 86 03 09

Torill Eriksen

Leie Klubbhus:

Torsdag er håndballens dag.

Kontakt Daglig leder:

Bente Claussen

Komiteemedlemmer Region SørVest:
Terje Gabrielsen
Jane Brit Helgeland

Regnskapsansvarlig:
Nina Pettersen

Hundvåg Håndball – Historikk

Hundvåg Idrettslag ble stiftet 17. oktober 1971.
Formålet var ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett og friluftsliv i sunne former.
Håndballavdelingen ble opptatt av Norges Håndballforbund 15. juni 1972. Avdelingens første formann var Oddmund Torjussen.Håndballavdelingen har utviklet seg fra 91 medlemmer i sesongen 1972/73 med ett småpikelag, ett pikelag og ett dame jr. lag, til ca 400 medlemmer og ca 20 lag i 1997. I dag har HIL en av de største håndballavdelinger innen RHK.
I starten foregikk treningen inne på Hundvåg skole og Ulsnes fort og utendørs ved Hundvåg skole.
Etterhvert ble det også trening i Hetlandshallen, Tastahallen og Stavanger Idrettshall.

Den første tiden kom inntektene i hovedsak ved salg av hjertefemmer og salg av medlemskort til Øyane Vel.
Den første turneringen ble arrangert i mai-75 i skolegården på Hundvåg. Det deltok 7 lag i småpiker og piker.
I sesongen 75/76 deltok HIL med et «babypikelag». Dette var den spede begynnelse til minihåndballen, som har utviklet seg sterkt etterhvert som befolkningen har økt.

J-15 år deltok i 1976 på den første kjente turneringen utenfor Stavanger. Turen gikk til Åkra. Samme år reiste damelaget på langtur og deltok i «Kodal-cup» i Sandefjord. I 1978 rykket damelaget opp i 4 divisjon og disse ble belønnet med tur til Danmark og deltakelse i «Nevlinge-turneringen» i Aalborg.
Småpikelaget ble de første kretsmester for HIL utendørs i 1974. HIL har opp gjennom årene hatt mange gode kretslagsspillere.

I 1984 sto klubbhuset ferdig og i 1988 ble Hundvåghallen åpnet. Etter at Hundvåghallen åpnet eksploderte rekrutteringen. Dette medførte at avdelingen fikk et stort arbeid med å skaffe trenere til lagene. HIL hadde så mange lag at det måtte trenes både i Stavanger Idrettshall og Tastahallen.

I 1995 rykket HIL’s damer opp i 3 divisjon. Herrehåndballen har i alle år hatt lav rekruttering, men likevel har laget klart å hevde seg godt i kretsens høyeste divisjon i mange år.

1991 gikk håndball- og fotballavd. sammen om å arrangere bingo. I dag er dette en av de beste inntektskilder for avdelingen. I tillegg har en busalget i Hundvåghallen, som også gir en kjærkommen inntekt.
HIL har vært representert i kretsstyret/RHK ved Aino Gustavsen, Reidun Torjussen og Tor-Jan Stokkedal