Turneringer

Følgende turneringer er aktuelle for våren 2008

 

KIF yngres turnering Kristiansand 11-13 april. J/G 9-18 år. Påmeldingsfrist 17’ februar.
KIF Håndball – SpareBank 1 – SR-BANK – CUP 2008

AK-28 Spar cup Kristiansand 18-20 april. J/G 9-18 år. Påmeldingsfrist 17’ februar.
Tusse Håndball – Spar Cup Kristiansand

Tusse stavanger open 25-27 april. J/G 9-18 år.  Påmeldingsfrist 1’ februar
Tusse Håndball – Tusse Stavanger Open

NB!! Ny årsklasse fra 1 mai.

Randaberg Umbro cup2-4 mai. J/G 10-16 år. Påmeldingsfrist 8’mars.
Randaberg Håndballklubb

Hanballfestivalen Stord 9-12 mai. Påmeldingsfrist 8’ mars.
www.handballfestivalen.no

Våg Handball Kristiansand 13-15 juni. Påmeldingsfrist 10’ april.
Våg Vipers Håndball

 

Alle påmeldingsfrister er interne datoer.

Prioriterte turneringer:
KIF yngres turnering Kristiansand
Tusse Stavanger
Randaberg Umbro cup
Hanballfestivalen på Stord

Kontingent og dugnad

Kontigent

Hundvåg Håndballs kontigentsatser sesongen 2011-2012. Vedtatt på årsmøte 24. februar 2011

Minihåndball: kr. 600,-

9,10 og 11 lag: kr. 850,-

12,13,14 og 15 lag: kr. 1000,-

16,17 og 18 lag: kr. 1300,-

A-lag: kr. 1.600,-

B-lag: kr. 1.100,-

C-lag og veteran: kr. 1.100,-

Familiemedlemskap: kr.2.200,-

 

Lisens og forsikring

Håndball-lisensen 2008/2009

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år.

Ledere som føres på kamprapporten i NHFs kamptilbud er også pliktige til å løse lisens.
For spillere som fyller 13 år i 2009, betales det lisens som gjelder for perioden 01.01.09 – 01.09.09.
For de som begynner å spille håndball etter 01.01.2008 gjelder egne priser (se oversikt på lisensblanketten)

NB: Dersom du IKKE skal spille håndball i sesongen 2008-09, kan du se bort fra tilsendt lisensblankett.

 

Lisens kan ikke betales uten gyldig KID
Det er obligatorisk med bruk av KID ved betaling av lisensen. KID er personlig, og skal kun benyttes for personen lisensen gjelder.

Klubben kan finne din KID på Klubbsidenwww.handball.no og 
du kan selv finne din KID på Personlig side www.handball.no.

På forhåndsutfylte lisensblanketter er KID påført blanketten. 

Personlig side
Personlig side www.handball.no kan du se og redigere personlige opplysninger.
Dersom du har en forhåndsutfylt lisensblankett, finner du ditt brukernavn og passord på blanketten.

PS! Dersom du selv har endret brukernavn og/eller passord etter at sesongens skjema gikk i trykken, gjelder det endrede brukernavnet/passordet.

Dersom du ikke er registrert i vårt system, må klubben registrere deg, slik at du får din KID. Dersom klubben registrerer deg med e-postadressen din får du også tilgang til Personlig side.

Personlig side kan du også gjøre eventuell adresseendring.
Les mer om Personlig side.
NB: Dersom du selv har endret brukernavn og/eller passord etter at lisensskjemaet gikk i trykken, gjelder den endrede registreringen.

Har du spørsmål om lisens, kan du kontakte regionen din eller Norges Håndballforbund.

Lisensbeløpet du betaler går til dekning av NHFs utgifter til utøverforsikringen, Håndballmagasinet og utviklingsmidler regionalt og sentralt.

Forfall for betaling av lisensen for sesongen 2008-09 er 1. september 2008.

Ofte Besvarte Spørsmål om lisens

Håndballisens

Vilkår for forsikringen og melding av skade
Se vilkår og melde skade kan du gjøre hos  www.hhforsikring.no

Kontakt skadeavdelingen:
If Skadeforsikring
Håndball-lisens/skade
Postboks 32
0623 OSLO

Tlf :  23 14 15 00
Faks : 23 14 15 01
E-post : hhforsikring@if.no

Hentet fra handball.no.

Kurs & Faglitteratur

 

Tilbud til spillere/trenere/oppmenn/foreldrekontakter og dommere.

Spillere:
Neptun kursmoduler arrangert av Håndballkretsen
Håndball skole
Lagdel kurser
Teknikk-merke
Dommerkurs (Veiledning)
Anbefalte turneringer

Trenere:
Trener-kurs i regi av kretsen
Trener kurs i regi av resurspersoner i klubben
Skriftlig materiell tilgjengelig (se faglitteratur)

Oppmenn:
Oppmann/lagleder kurs
Motiviasjon/stimulere til videre rekruttering/engasjement i Hundvåg Håndball
Skriftlig materiell lett tilgjengelig. (se oppmanns-instruks)

Foreldrekontakter:
Motivasjon/stimulering til videre rekruttering/engasjement i Hundvåg Håndball.

Dommere:
Veiledning/rekruttering kurs for 15 års spillere.
Dommerkurs arrangert av Håndball-kretsen
Skriftlig materiell lett tilgjengelig.

Utviklingsplan for spillere og trenere i Hundvåg Håndball:
Utviklingsplan for de ulike årsklassene.
Denne skal gi retningslinjer for hva det skal trenes på i de enkelte årsklassene.  Last ned (WORD)

Lek i håndball:
Mange kjekke aktiviteter. Disse kan brukes på alle lag.  Last ned (PDF)

Sportslig Plan:
Sportslig Plan, som gir litt generell informasjon om de sportslige rammene i de ulike aldersgruppene.
I tillegg gir den retningslinjer for eventuell ”hospitering” opp til høyere årsklasser mm.. Last ned Sportslig plan (WORD)

Faglitteratur:
Øvingsrammer – en praktisk veiledning
Spillebasis i håndball
Håndball – ballbehandling
Håndball – angrep
Håndball – forsvar
Håndball – målvakt
Håndball – fysisk forbedring
Triv´lig på trening
Håndball-trening tilpasset årsklassene 12-16 år
Håndball-trening tilpasset årsklassene 12-13 år
Håndball – fysisk forbedring
Klubbutvikling – et godt idrettslag blir enda bedre
Klubbutvikling – arbeidsbok for idrettslag

Brosjyrer:
Aktiviteter med ball
Teknikkmerke

CD
Seier´n er vår
Ønsker du å låne noe av dette undervisningsmateriell ta kontakt styret.

Internettadresser
http://fuv.hivolda.no/prosjekt/sveinka/trening.htm

Treningstider

Treningstider 2010/2011

Treningstider for Hundvåg Håndball lag.
 

Hall A

Kl

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

16:00

J-14

J-11

J 12

J 13

Ledig

16:30

J-14

J-11

J 12

J 13

Ledig

17:00

J-14

Vollyball

J 12

Sif

J 12 og 13

17:30

J-13

Vollyball

J 11

Sif

J 12 og 13

18:00

J-13

Vollyball

J 11

Sif

J 12 og 13

18:30

J 13

Vollyball

J 11

Sif

J 12 og 13

19:00

G 14

Damer A

J 14

Damer A

Åpen Hall

19:30

G14

Damer A

J 14

Damer A

20:00

Hinna

Damer A

Hinna

Damer A

20:30

Hinna

Damer A

Hinna

J 15

21:00

Hinna

Vaulen

Hinna

J 15

21:30

Hinna

Vaulen

Hinna

J 15

22:00

Hall B

Kl

16:00

Bandy

J 12

Bandy

Øyane

Ledig

16:30

Bandy

J 12

Bandy

Øyane

Ledig

17:00

Bandy

J 10

Bandy

Bandy

Felles

17:30

Bandy

J 10

Bandy

Bandy

Basis trening

18:00

G 10

J 10

J 10

Bandy

Keeper

18:30

G 10

G 14

J 10

Bandy

trening

19:00

J 15

G 14

J 15

J og G 9

Åpen Hall

19:30

J 15

G 14

J 15

J og G 9

20:00

J 15

Bandy

J 15

G 12

20:30

J 16

Bandy

Damer C

G 12

21:00

J 16

Bandy

og

J 16

21:30

J 16

Bandy

Herrer

J 16

22:00

Lagledere

Oversikt over trenere/oppmenn/foreldrekontakter sesongen 2008/09.

Mini håndball

9-18 års klassen

Senior

 

 Mini håndball

  

LAG

VERV

NAVN

TELEFON

E-POST

Mini 2000

 

Trener

Silgjerd Granhøy-Lieng

90991947

silgjerd.granhoey-lieng@akersolutions.com

 

Mini 2000

Hj.trener

Anne Husebø

92850129

paal.huseboe@lyse.net

 

Mini 2000

Lagleder

Svein Vikse

90674930

 

 

svein.vikse@akerkvaerner.com

 

Mini 2000

Trener

Tone Marie J. Bogen

98460917

tone-marie.bogen@lyse.net

 

Mini 2000

Lagleder

Craig Blackley

51861680

Craig.blackley@skagen44.no

 

Mini 2000

Trener

 

Bjørn Inge Håland

41270555

bjorn-inge.haaland@gk.no

 

Mini 2001

Trener

Pål Berg

 

40281130

p.berg@lyse.net

 

Mini 2001

Lagleder

Monica Nesse

95851564

oleiv-f@online.no

 

Mini 2001

Trener

Anne Kristin Karlsen

93012541

ankie.karlsen@hotmail.com

 

Mini 2001

Lagleder

Marit Bruvik

 

41859161

maritbruvik@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Mini 2002

torsdag

Trener

Brit Jane Lerang

92447454

brit.jane.lerang@aftenbladet.no

 

Mini 2002

torsdag

lagleder

Synnøve Sjøberg

92446908

 synnove.sj@gmail.com

Mini 2002

torsdag

Trener

Christian Tønnevold

 

 

Mini 2002

tirsdag

lagleder

Phillipa Sandø

41226754

phillippa@c2i.net

 

Mini 2002

tirsdag

Trener

Berit Vastvedt

95119157

berit.vastvedt@politiet.no

 

Mini 2002

tirsdag

Trener

Lasse Sandø

95706974

lasse.sando@c2i.net

 

Mini 2002

tirsdag

Trener

Randi Merethe Coull

 

RCOU@STATOILHYDRO.COM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tilbake til toppen

 9 – 18 års klassen

 

 

LAG

VERV

NAVN

TELEFON

E -POST

J9-1 og

J9-2

1999

Trener

Elin Lea

5145293910 58 8751595397

Elin@Lyse.Net

Elin.Lea@Akersolutions.Com

haug

J9-1 og

 J9-2

1999

Trener

Pål Corneliussen

 

 

92628234

Pal.Corneliussen@Halliburton.Com 

 

J9-1 og

J9-2

1999

Foreldre

kontakt

Carina Paulsene

 

 

41533860

Carina.Paulsen@Helse-Vest.No

 @lyse

J9-1 og

J9-2

1999

Lagleder

Line Talge

 

 

e

193017479

LineT@StatoilHydro.Com

e.

J 9– 3

1999

Trener

Siw Scotland

 

41555109

 

 

SiwScotland@Hotmail.Com

 

J 9 -3

1999

Trener

Anita Endresen

 

 

 

 

 

Ag.Endresen@Lyse.Net

 

J 9 -3

1999

Lagleder

Marie Hidle

 

 

91578841

 

 

TomHi@Online.No

 

J 9 –3

1999

Foreldre

kontakt

Margareth Røynstrand

 

 

 

 

Tom.Ravndal@Lyse.Net

 

J 9 -4 og 5

 

1999

Trener

Siv Hatteland

90844047 / 5195538

Siv.Hatteland@Kvernelandbil.No

 

J 9 -4 og 5

Trener

Kine Lunde

98466894

 

 

 

Kine.Lunde@Lyse.Net

 

J 9 -4 og 5

Lagleder

Lydia L. Radlow

 

 

97543769

Lilapidus@Gmail.Com

 

J 10 1,2,3

 

1998

Trener

Hege Norås Medhus

 

 

 

 

 

91567270

 

 

 

Hege.Medhus@Hanneslekestue.No

 

.

J 10

1,2,3

 

1998

Trener

Arild Reime

51 55 66 64

AriReim@Online.No

 

J 10

1 og 2

1998

Lagleder

 

 

 

Lene Sjøstrøm

 

41280997

 

 

Lesjo@Lyse.Net

 

 

J 10 -3

Trener

 

 

 

 

Cathrine Gjerde

51862781

Ina.Gjerde@Lyse.Net

 

J 10 -3

 

1998

Lagleder

Margareth Bredvei

 93484137/

51895950

Margareth.Bredvei@Stavanger.Kommune.No

 

J 10 -3

 

1998

 

Foreldre

kontakt

Grethe Alnes

51860227/ 98 22 52 52

Grethe.Alnes@Lyse.Net

J 11

1 og 2

1997

Trener

Rein Arne Kaltveit

 

98246183

 

 

 

Reini@Start.No

J11

1 og 2

1997

 

Trener

 

Ole Jacob Haug

51862785

90080418

Ojh@Lyse.Net

J 11 1og 2

1997

Lagleder

Gro Lisbet Hefte

Gry Naaden

 Gro Bjørnø

 

41692300/51862385

51547990/48157506

51556418/91841412

Gro.Lisbeth.Hefte@Lyse.Net

gry.naaden@aftenbladet.no

 karsteh@online.no

J12-1

1996

Trener

Hågen Soland

 

 

92638910

 Haagen.Soland@Capgemini.Com

 

J12 -1

 

1996

Trener

Maren Idsø

 

 

 

41697638

Marenidsoe@Hotmail.Com

 

J

12 -1

1996

 

Lagleder

Gro Wilhelmsen Hustvedt

917 45 828

 

Gro.Wilh@Online.No

J

12 -1

1996

 

Foreldre

Kontakt

 

 

 

Kolbjørn Seth

91 56 44 81

Kolbjorn.Seth@Lyse.Net

J

12 – 2

1996

 

Trener

Therese Runestad

47898182

Terese.Runestad@Hotmail.Com

 

J 12 -2

1996

 

Trener

 

9 Henriette Fjermestad

 

9492416134

henriette7392@hotmail.com

 

J 12- 2

1996

Lagleder/foreldrekontakt

Turid Sjo Øksnevad

 

9

984824480

 

 

toxnevad@lyse.net

 

J 12- 2

1996

Lagleder

FBård Linderud

 

546449005

/ 51860008 58

bard.linderud@seadrill.com

 

J 12 -2

Foreldre

kontakt

Tone Margrethe

Helgeland

 

45282515

 

tonemargrethe.helgeland@fabricom.no

 

 

J 13 1og 2

1995

Lagleder

 

 

 

 

 

 

Bodil Korth

40639608

 

 

78

bodil.korth@lyse.net

 

J 13 1 og 2

1995

Trener

 

 

Bente Braadland

 

 

 

51860050/41479394

 

 

 

J 13 1og 2

1995

Trener

Rune Madsen

98246184

 

 

 

 

rune.madsen@lyse.net

 

 

J 13 1 og 2

Lagleder

Bjørn Sjøstrøm

92254726

 

 

 

bjorn.sjostrom@lyse.net

 

J 13 1 og 2

1995

Trener

Mona Knutsen

41122217

 

 

 

mo.knutsen@stud.uis.no

 

J 14

 

1994

Trener

Nathalie Idsø

 

natalieidso@hotmail.com

 

J.14

1994

 

 

Trener

Kurt Pettersen

 

kurt.pettersen@lyse.net

 

J 14

 

1994

 

Trener

Hågen Soland

92638910

haagen.soland@capgemini.com

 

J 14

 

1994

Lagleder

Hilde Jakobsen

915 53107

hilde.jakobsen@lyse.net

 

J 14

 

1994

Foreldre

kontakt

Liv Kristin Warholm

Gerd Lofthus

 

pwarholm@c2i.net

 glofthus@lyse.net

J 15

 

1993

Trener

Bente Claussen

 

90721284

bente.claussen@conrad-langaard.no

 

J 15

 

1993

Lagleder

Eirin Syversen

97754912

ei-syver@online.no

J 15

 

1993

Foreldre

kontakt

Hildegard Høvik

975 18 717

hildegard.hoevik@lyse.net

J 18

1990

(1991)

 

Lagleder

 

 

 

 

 

Kristine Øie

928 37 651                 

 

kristine.oie@lyse.net

J 18

1990

(1991)

 

 

 

Trener

 

 

 

Jarle Jonassen

47888990

jarle.jonassen@lyse.net

 

J 18

1990

(1991)

Trener

 

 

 

 

Arve Idsø

41219591

arve.idso@lyse.net

 

G 10

1998

Trener

Lagleder

Arild Reime

Wenche Ryan

 

93448810

 40873709

arireim@online.no

wencheryan@yahoo.no

 

G 12

Foreldre

kontakt

Aud-May

Stenhaug

 

 

90 65 67 52

aud-may.stenhaug@rosenbergverft.com

 

G 12

Trener

Bjørn Inge Håland

 

 

 

 

 

41270555

 

 

bjorn-inge.haaland@gk.no

 

G 12

Trener

Wenche Sæbø

 

92849385

 

 

wenche.saebo@lyse.net

 

G 12

Lagleder

Tone Marie Bogen

 

 

98460917

Tone-marie.bogen@lyse.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tilbake til toppen

 Senior

 

LAG

VERV

NAVN

TELEFON

E -POST

Damer A

Trener

Erik Hapnes

 

erik.hapnes@gmail.com

 

Damer A

Lagleder

Hanne Ottesen

 

hanne.ottesen@aibel.com

 

Damer

B

Trener

Bente Claussen

90 7212 84

bente.claussen@conrad-langaard.no

 

Damer B

Trener

Arve Idsø

41 21 95 91

arve.Idso@lyse.net

 

Damer B

Lagleder

Jorunn Nøstvold

 

jorunnnostevold@anticimex.no

 

Damer C

Trener

Torill Naglestad

 

T.naglestad@hotel-ullensvangen.com

 

Damer C

lagleder

Ann Charlotte Jensen

90611347

anncharlottejensen@hotmail.com

 

Herrer

Trener

Rein Arne Kaltveit

 

reini@start.no

 

Herrer

Lagleder

Carol Førlie

 

carolf@Broadpark.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tilbake til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hundvåg Håndball – Styremedlemmer

Oversikt over styremedlemmer og verv i Hundvåg Håndball

 

Pga omlegging av domene og e-post adresser – oppforderer vi dere å benytte denne adresse inntil videre: hundvaaghk@gmail.no – så blir e-posten sendt til rette vedkommende.

Leder:
Hågen G. Soland
Imperators vei 11
Tlf: 51 55 22 97
E-post:

Sekretær:
Hildur Østbø
Hundvåg ring 96
Tlf: 51 86 22 86
Mobil: 97 71 82 95

Økomomiansvarlig:
Nina Pettersen.

Tlf 51 86 12 29 
Mobil 91 57 78 33

E-post:

Bredde leder: (6-8år)
Tone-Marie Bogen
Børeholen 20 A
Tlf: 51 52 27 19
E-post:

Bredde leder: (9-12 år)
Pål Corneliussen
Djubingen 4
Tlf: 51 54 71 68
Mobil: 92 62 82 34
E-post:

Bredde leder: (13-18 år)
Synnøve Husebø Aabø
Midtre Vågen 18
Tlf: 51 89 19 61
E-post:

Sportslig leder
Arve Idsø
Djubingen 17
Tlf. 51 86 08 24
Mobil: 41 21 95 91
E-post:

Materialforvalter: (Senior)
E-post:

Hundvåg Håndball – Andre medlemmer

Senioransvarlig:
Carol Førlie
Austbøjordet 40
Tlf.51860396/ 95929985
E-post:

Dommerkontakt:
Eivind Helle
Musling 26 A
Tlf: 51 86 00 90
Mobil: 45 88 37 04
E-post:

Turnering:
Kurt Pettersen
Restaurationsv 7
Tlf: 51 86 12 39
E-post:

Kurs-ansvarlig:
Kurt Pettersen
Restaurationsv 7
Tlf: 51 86 12 39
E-post:

Planlegging sekretæriat og budugnader:
Carol Førli
Austbøjordet 40
Tlf: 51 86 03 96
Mobil: 95 92 99 85
E-post:

Innkjøper Bu:
E-post:

Lotteri :
Hildegard Høvik
E-post:

Internettansvarlig:
E-post: webansvarlig@hundvag-handball.no

Hundvåg Idrettslag medlemmer

Bingokomitee:
Mette Østbø
Gåsemyrv
Tlf: 51 86 13 18

Hildegard Høvik
Nedre vågen 20
Tlf: 51 54 93 06
E-post: hildegard.hoevik@lyse.net

Bente Claussen
Særimnersv 1
Mobil: 90 72 12 84
E-post:

Anne Helene Bjørnøy ”Søster”
Bjørnøyhavna 7
4085 Hundvåg
Tlf: 51 86 03 09

Torill Eriksen

Leie Klubbhus:

Torsdag er håndballens dag.

Kontakt Daglig leder:

Bente Claussen

Komiteemedlemmer Region SørVest:
Terje Gabrielsen
Jane Brit Helgeland

Regnskapsansvarlig:
Nina Pettersen

Hundvåg Håndball – Historikk

Hundvåg Idrettslag ble stiftet 17. oktober 1971.
Formålet var ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett og friluftsliv i sunne former.
Håndballavdelingen ble opptatt av Norges Håndballforbund 15. juni 1972. Avdelingens første formann var Oddmund Torjussen.Håndballavdelingen har utviklet seg fra 91 medlemmer i sesongen 1972/73 med ett småpikelag, ett pikelag og ett dame jr. lag, til ca 400 medlemmer og ca 20 lag i 1997. I dag har HIL en av de største håndballavdelinger innen RHK.
I starten foregikk treningen inne på Hundvåg skole og Ulsnes fort og utendørs ved Hundvåg skole.
Etterhvert ble det også trening i Hetlandshallen, Tastahallen og Stavanger Idrettshall.

Den første tiden kom inntektene i hovedsak ved salg av hjertefemmer og salg av medlemskort til Øyane Vel.
Den første turneringen ble arrangert i mai-75 i skolegården på Hundvåg. Det deltok 7 lag i småpiker og piker.
I sesongen 75/76 deltok HIL med et «babypikelag». Dette var den spede begynnelse til minihåndballen, som har utviklet seg sterkt etterhvert som befolkningen har økt.

J-15 år deltok i 1976 på den første kjente turneringen utenfor Stavanger. Turen gikk til Åkra. Samme år reiste damelaget på langtur og deltok i «Kodal-cup» i Sandefjord. I 1978 rykket damelaget opp i 4 divisjon og disse ble belønnet med tur til Danmark og deltakelse i «Nevlinge-turneringen» i Aalborg.
Småpikelaget ble de første kretsmester for HIL utendørs i 1974. HIL har opp gjennom årene hatt mange gode kretslagsspillere.

I 1984 sto klubbhuset ferdig og i 1988 ble Hundvåghallen åpnet. Etter at Hundvåghallen åpnet eksploderte rekrutteringen. Dette medførte at avdelingen fikk et stort arbeid med å skaffe trenere til lagene. HIL hadde så mange lag at det måtte trenes både i Stavanger Idrettshall og Tastahallen.

I 1995 rykket HIL’s damer opp i 3 divisjon. Herrehåndballen har i alle år hatt lav rekruttering, men likevel har laget klart å hevde seg godt i kretsens høyeste divisjon i mange år.

1991 gikk håndball- og fotballavd. sammen om å arrangere bingo. I dag er dette en av de beste inntektskilder for avdelingen. I tillegg har en busalget i Hundvåghallen, som også gir en kjærkommen inntekt.
HIL har vært representert i kretsstyret/RHK ved Aino Gustavsen, Reidun Torjussen og Tor-Jan Stokkedal