Kategoriarkiv: Dokumenter

Dokumenter

Hva gjøres i sekretariatet

Her finner du en beskrivelse av hva hvordan en kamprapport skal fylles ut:

Her kan du laste ned dokumentet.

Et par ting kan ikke gjentas ofte nok:

– Alle spillere må påføres kamprapporten med fullt – og korrekt – navn og fullstendig fødselsdato (dag, måned og år).
– Alle opplysninger må skrives slik at de er godt lesbare i ettertid.

Snarest mulig etter at kampen er avsluttet, og senest innen kl 21:30 samme dag, skal resultatet ringes inn til resultat-telefonen 815 68 333. Alternativt kan resultatet registreres via Klubbsiden.

For kamper som avvikles i Hunvåghallen skal kamprapportene legges i grønn postkasse utenfor daglig leders kontor. Så sørger daglig leder for å videresende dem til regionskontoret,

Alle kamprapporter MÅ sendes inn til regionskontoret første virkedag etter at arrangementet er avsluttet. Dommerregninger som er mottatt i hallen, skal sendes inn sammen med kamprapportene. Kamprapportene kan scannes og sendes regionskontoret som e-post, eller som vanlig post til NHF Region SørVest, Pb 3033, 4095 Stavanger.

For kamper i Aktivitetsserien (9-11 år) brukes skjema Kampdokumentasjon for barnehåndball, ikke kamprapporter.

Kilde: Sør Vest Region:24.09.2010 09:40, Turid Ø. Øverland