Kategoriarkiv: Håndball

Kurs & Faglitteratur

 

Tilbud til spillere/trenere/oppmenn/foreldrekontakter og dommere.

Spillere:
Neptun kursmoduler arrangert av Håndballkretsen
Håndball skole
Lagdel kurser
Teknikk-merke
Dommerkurs (Veiledning)
Anbefalte turneringer

Trenere:
Trener-kurs i regi av kretsen
Trener kurs i regi av resurspersoner i klubben
Skriftlig materiell tilgjengelig (se faglitteratur)

Oppmenn:
Oppmann/lagleder kurs
Motiviasjon/stimulere til videre rekruttering/engasjement i Hundvåg Håndball
Skriftlig materiell lett tilgjengelig. (se oppmanns-instruks)

Foreldrekontakter:
Motivasjon/stimulering til videre rekruttering/engasjement i Hundvåg Håndball.

Dommere:
Veiledning/rekruttering kurs for 15 års spillere.
Dommerkurs arrangert av Håndball-kretsen
Skriftlig materiell lett tilgjengelig.

Utviklingsplan for spillere og trenere i Hundvåg Håndball:
Utviklingsplan for de ulike årsklassene.
Denne skal gi retningslinjer for hva det skal trenes på i de enkelte årsklassene.  Last ned (WORD)

Lek i håndball:
Mange kjekke aktiviteter. Disse kan brukes på alle lag.  Last ned (PDF)

Sportslig Plan:
Sportslig Plan, som gir litt generell informasjon om de sportslige rammene i de ulike aldersgruppene.
I tillegg gir den retningslinjer for eventuell ”hospitering” opp til høyere årsklasser mm.. Last ned Sportslig plan (WORD)

Faglitteratur:
Øvingsrammer – en praktisk veiledning
Spillebasis i håndball
Håndball – ballbehandling
Håndball – angrep
Håndball – forsvar
Håndball – målvakt
Håndball – fysisk forbedring
Triv´lig på trening
Håndball-trening tilpasset årsklassene 12-16 år
Håndball-trening tilpasset årsklassene 12-13 år
Håndball – fysisk forbedring
Klubbutvikling – et godt idrettslag blir enda bedre
Klubbutvikling – arbeidsbok for idrettslag

Brosjyrer:
Aktiviteter med ball
Teknikkmerke

CD
Seier´n er vår
Ønsker du å låne noe av dette undervisningsmateriell ta kontakt styret.

Internettadresser
http://fuv.hivolda.no/prosjekt/sveinka/trening.htm

Treningstider

Treningstider 2010/2011

Treningstider for Hundvåg Håndball lag.
 

Hall A

Kl

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

16:00

J-14

J-11

J 12

J 13

Ledig

16:30

J-14

J-11

J 12

J 13

Ledig

17:00

J-14

Vollyball

J 12

Sif

J 12 og 13

17:30

J-13

Vollyball

J 11

Sif

J 12 og 13

18:00

J-13

Vollyball

J 11

Sif

J 12 og 13

18:30

J 13

Vollyball

J 11

Sif

J 12 og 13

19:00

G 14

Damer A

J 14

Damer A

Åpen Hall

19:30

G14

Damer A

J 14

Damer A

20:00

Hinna

Damer A

Hinna

Damer A

20:30

Hinna

Damer A

Hinna

J 15

21:00

Hinna

Vaulen

Hinna

J 15

21:30

Hinna

Vaulen

Hinna

J 15

22:00

Hall B

Kl

16:00

Bandy

J 12

Bandy

Øyane

Ledig

16:30

Bandy

J 12

Bandy

Øyane

Ledig

17:00

Bandy

J 10

Bandy

Bandy

Felles

17:30

Bandy

J 10

Bandy

Bandy

Basis trening

18:00

G 10

J 10

J 10

Bandy

Keeper

18:30

G 10

G 14

J 10

Bandy

trening

19:00

J 15

G 14

J 15

J og G 9

Åpen Hall

19:30

J 15

G 14

J 15

J og G 9

20:00

J 15

Bandy

J 15

G 12

20:30

J 16

Bandy

Damer C

G 12

21:00

J 16

Bandy

og

J 16

21:30

J 16

Bandy

Herrer

J 16

22:00