Mitt Valg

Hundvåg Håndball gjennomførte denne uken Mitt Valg kurs for 12 ledere i klubben.  Vi ønsker at Hundvåghallen skal være et godt sted å være for våre medlemmer, også sosialt.
Vi hadde en fremragende kursinstruktør som tok oss gjennom festlige aktiviteter, nyttig refleksjon og gode samtaler. Virkelig en inspirasjon til å sette sosial kompetanse på dagsorden.

Vi må få takke vår gode samarbeidspartner Lions Club for at vi fikk anledning til å gjennomføre dette fine kurset 😊

Styret beklager å måtte meddele at daglig leder i Hundvåg Håndball har valgt å si opp sin stilling i klubben.

Reidun sin siste arbeidsdag som daglig leder i Hundvåg Håndball blir fredag 31. mai 2019.

Styret takker Reidun for hennes innsats gjennom årene som daglig leder, og særlig hennes innsats overfor utvikling av klubben gjennom deltakelse i «Klubbhuset», i forhold til kiosken (som har blitt en viktig inntektskilde for klubben og som skaper en sosial ramme på arrangementer), Åpen Hall, opprettelse av «Superlag», kontakt med idrettens organer og kommunale organer særlig i forhold til bygging av ny idrettshall på Hundvåg (står nå høyt oppe på kommunens prioriteringsliste), og bistand til trenere og lagledere.

Styret ønsker Reidun lykke til videre!

Eventuell spørsmål kan rettes til styrets leder på telefon 918 79 551.

På vegne av styret,
Lars Gaute Østebø
Styreleder

Håndballtrening for 5- og 6-åringer

Hundvåg Håndball inviterer til håndballtrening for  5- og 6-åringer, gutter og jenter . Vi starter med felles trening søndag 16. september kl. 13 i Hundvåghallen.  Da vil det bli trening for barna og informasjon til foreldre.

Uken deretter starter ordinære treninger som følger:
5 åringer (gutter og jenter) – tirsdag kl. 17 på Skeie skole
6 år (gutter) – torsdag kl. 18 på Hundvåg skole
6 år (jenter) – torsdag kl. 16 i Hundvåghallen B

Det blir levert ut infolapper i barnehager og som ranselpost på skoler.

REGISTRERINGSSKJEMA

invitasjon minihåndball 5 og 6 aaringer